X
تبلیغات
زنان از دیدگاه مردان با استناد

زنان از دیدگاه مردان با استناد
ن : امیر ت : جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ز : ۱۳:۵۲

خلاصه ی کتاب: زنان از دید مردان

تالیف: بنوات گرو
ترجمه: محمد جعفر پوینده

زنان با ضعف عقلانی و فطری به دنیا می آیند، و از استدلال کردن و فعالیت آفرینشگرانه عاجزند و در نتیجه آموختن به آنان بی فایده و شرکت دادنشان در کارهای عمومی خطرناک است. باید آنان را به حالت بردگی در خانه پدر یا شوهر نگه داشتو بدین ترتیب دستگاه تبعیض جنسی قرن به قرن چرخیده و ماهرانه ترین نظام بردگی تاریخ را بنا کرده و با تایید مردانی چنان مهم و انکار ناپذیر روبرو شده که منظره اش همگان از جمله قربانیان را نیز قانع می کرده است. البته به شرطی که زنان قربانی از آموختن منع شده باشند شرطی که برآورد شده است. – ۱۵
کنفوسیوس که فرهنگ لاروس او را بنیانگزار نظام اخلاقی والا، بر اساس سنت های خانوادگی می داند پانصد سال پیش از مسیح گفته بود: تربیت عوام و زنان دشوار است و آنان تابع غریزه های پست هستند.- ۱۷
ساشاگتیری گفته است: اگر زن خوب بود خدا هم یکی می گرفت. دقیق تر آن بود که گفته شود، زن را پیشاپیش بد خوانده اند تا خدا زن نگیرد.- ۲۰
هوارد بلاک، استاد ادبیات قرون وسطی فرانسه در برکلی نشان می دهد که این نگرش درباره ی حوای وسوسه گری که موجب سقوط آدم می شود سرچشمه زن ستیزی در قرون وسطا است. – ۲۳
گویی پیش بینی می شد که زنان ستون های بنای پدر سالاری هستند و اگر کم ترین حق سیاسی یا قضایی به آنان داده شود روزنه ی شومی در قلعه پدرسالاری ایجاد می شود. -۲۷
تعریف واژه فمینیسم در فرهنگ لاروس، بهبود وضع زنان در جامعه و گسترش حقوق آنان – ۳۵

رواست که به کاملترین زنان هم تا حدی بد گمان باشیم. – هومر – ۴۵
مردی که حتا یک روز از دشنام گویی به زنان بازماند، بیچاره ای است که لایق نام احمق است. – اورپید – ۴۶
می توان گفت که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت، حاصل نقصی در آفرینش – ارسطو – ۴۷
زن بلای جان مرد، طوفان در خانه، مانع استراحت، سگ زیور آراسته، شر لازم است. – سیمونیوس – ۴۷
چرا از بدی زن سخن می گویی؟ مگر کافی نیست که بگوییم فلانی زن است؟ – کارسینوس – ۴۸
همان طوری که در میان حیوانات حیوان نر کامل است در نوع بشر هم مرد کامل تر از زن است علت این کمال و برتری نیز زیادی گرمای اوس زیرا که گرما نخستین ابزار طبیعت است. – جالینوس – ۵۰
اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح خدا – پولس – ۵۲
من خواستار آن هستم که برای آینده، زنان آزاد اندیش را نپروریم. – عالی جناب فلیکس دوپانلوپ – ۶۴‎‎
هدف ما رد یا تایید حق رای زنان نیست بلکه، می خواهم بگوییم که این امر تخیلی و امکان ناپذیر است. – عالی جناب دوبیار – ۶۷

ادامه دارد….


.:: ::.


 

Powered By fardblog.com Copyright © by shahineshin
This Themplate  By Theme-Designer.Com